مسابقه سیمولتانه( بازی همزمان با ۱۰۰۰ نفر)

جهت شرکت در این مسابقه و شکستن رکورد جهان لطفا نام و نام خانوادگی خود را به شماره مدیر سایت ارسال بفرمایید تاریخ مسابقه:  ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ ظرفیت شرکت کننده فقط و فقط ۱۰۰۰ نفر از همشهریان و هم استانی های عزیز.